Leeftijd bewoners (2018)

 

gemiddelde leeftijd
bewoners

leeftijd jongste
bewoner

leeftijd oudste
bewoner
milieu 1 56 jaar  25 jaar 78 jaar
milieu 2 60 jaar 41 jaar 73  jaar
milieu 3 60  jaar 38 jaar 73 jaar

 

Nieuwe opnames (2018)

Geslacht

Opgenomen mannen: 2
Opgenomen vrouwen: 5

Verwijzers

PZ Duffel: Atlas 3: 5
PZ Duffel: Dynamo: 1
Beschut Wonen Este: 1
 

Aantal vragen voor intake (2018)

Verwijzers bewoners zonder interneringsstatuut

PZ Duffel: Atlas 2: 2
PZ Duffel: Atlas 3: 2
PZ Duffel: Dynamo: 5
PZ Duffel: Sophia 2: 2
Beschut Wonen Este: 2
PZ Bethanië: 1
PAAZ Mechelen: 1
UPC Leuven: 1 

Verwijzers bewoners met interneringsstatuut

PZ Duffel: 2
FPC Antwerpen: 1
BW Este: 1
UPC Sint-Kamillus: 1